Raza Brangus Negro - Genética Carnicera

Sobre-nombre   P. Nacer P. Destete Apt. Materna Leche y Crecimiento Peso Final Circunsf. Escrotal
Totoral DEP 0,34 20,07 6,24 16,28 31,70 1,01
Precisión 0,74 0,66 0,52 ND 0,53 0,54
Yacú Toro DEP 0.09 17.77 1.24 10.12 28.44 1.18
Precisión 0.94 0.76 0.46 - 0.66 0.78
Terco DEP 0.97 0.90 0.52 - 0.59 0.59
Precisión 0.62 20.66 8.83 19.16 37.36 0.73
Platón DEP -0.31 11.60 4.91 10.71 28.26 -0.63
Precisión 0.94 0.79 0.64 - 0.72 0.71
Espartano DEP 0.89 0.85 0.52 - 0.67 0.78
Precisión 0.35 8.89 7.51 11.95 24.07 1.09
Colincho DEP 0.96 0.93 0.83 - 0.90 0.93
Precisión 0.04 10.24 4.09 9.21 13.91 0.25
Remington DEP ND ND ND ND ND ND
Precisión ND ND ND ND ND ND
Sargento DEP -0.30 13.09 4.19 10.74 27.72 -1.16
Precisión 0.71 0.67 0.51 - 0.50 0.77
Van Gogh DEP -0.40 8.42 5.69 9.90 19.83 -0.07
Precisión 0.98 0.96 0.83 - 0.91 0.93
Coloso DEP 0.76 0.71 0.63 - 0.63 0.65
Precisión -1.01 9.52 4.10 8.86 25.15 1.00
Íntegro DEP 0.88 0.73 0.42 - 0.65 0.77
Precisión 0.06 10.83 7.76 13.17 27.26 1.23
Hummer DEP 0.87 0.83 0.06 - 0.74 0.75
Precisión -0.04 14.80 1.96 9.36 20.36 0.41
Steak House DEP -0.53 10.97 5.29 10.77 24.76 1.02
Precisión 0.95 0.91 0.19 - 0.78 0.88
Dragún DEP 0.82 0.58 0.54 - 0.61 0.82
Precisión 0.14 14.71 3.69 11.05 25.48 0.57
All Black DEP -0.80 9.08 5.46 10.00 21.48 0.76
Precisión 0.85 0.82 0.49 - 0.61 0.76
Alito DEP 0.70 0.01 0.01 - 0.01 0.01
Precisión 1.17 7.30 6.60 10.25 15.12 0.31
Cafrune DEP 0.98 0.96 0.61 - 0.89 0.95
Precisión 0.01 13.70 3.66 10.51 28.99 1.57
Gauchazo DEP 0.65 0.49 0.39 - 0.59 0.49
Precisión -0.34 7.66 4.67 8.50 16.14 0.73
Khalifa DEP 0.74 0.71 0.51 - 0.65 0.76
Precisión -0.07 10.08 3.42 8.46 16.81 1.48
Mayweather DEP -1.04 3.86 5.66 7.59 12.7 0.68
Precisión 0.93 0.82 0.53 - 0.68 0.78
Brochero DEP 0.74 0.61 0.40 - 0.59 0.58
Precisión 0.42 12.82 3.18 9.5 24.42 0.93