Raza Brangus Negro - Genética Carnicera

Sobre-nombre   P. Nacer P. Destete Apt. Materna Leche y Crecimiento Peso Final Circunsf. Escrotal
Colincho DEP -0.06 8.53 1.84 6.11 13.49 0.29
Precisión 0.96 0.92 0.67 - 0.89 0.92
Cozumel DEP 0.58 8.69 5.93 - 23.19 -0.10
Precisión 0.97 0.91 0.58 - 0.87 0.89
Remington DEP ND ND ND ND ND ND
Precisión ND ND ND ND ND ND
Sargento DEP -0.45 14.24 2.74 10.67 28.15 -1.13
Precisión 0.71 0.66 0.46 - 0.47 0.77
Sucesor DEP -1.51 6.65 3.52 6.84 1.98 0.33
Precisión 0.88 0.83 0.52 - 0.77 0.85
Van Gogh DEP -0.65 10.58 3.05 8.34 17.93 -0.16
Precisión 0.95 0.92 0.61 - 0.90 0.92
Zacatecas DEP ND ND ND ND ND ND
Precisión ND ND ND ND ND ND
Íntegro DEP 0.24 5.12 7.55 4.79 2.23 0.075
Precisión ND ND ND ND ND ND
Hummer DEP ND ND ND ND ND ND
Precisión ND ND ND ND ND ND
Steak House DEP ND ND ND ND ND ND
Precisión ND ND ND ND ND ND
Pea Ha'e DEP -0.01 9.47 4.06 9.97 35.35 0.78
Precisión 0.69 0.60 0.48 - 0.50 0.51
Dragún DEP 0.21 15.44 4.38 12.1 28.04 0.65
Precisión 0.72 0.58 0.45 - 0.61 0.74
Prolongador DEP -0.01 9.3 4.58 9.23 35.83 2.76
Precisión 0.69 0.59 0.47 - 0.60 0.75
Alito DEP 1.23 14.24 6.92 14.06 34.27 0.17
Precisión 0.73 0.68 0.30 - 0.63 0.77
Cafrune DEP 2.05 14.54 4.92 12.19 40.46 1.71
Precisión 0.73 0.68 0.54 - 0.64 0.76
General Belgrano DEP -0.07 9.69 5.38 - 18.28 0.67
Precisión 0.72 0.60 0.57 - 0.57 0.55